Материали 1-10 от 3

Силови електронни преобразуватели - пищови 12 стр.

Силови електронни преобразуватели - пищови

Материал, даващ общи насоки и основни понятия върху силовите електронни преобразуватели. Въпроси от конспекта с най-важните неща от темата достатъчни да покрият един екзистенц минимум...
ndoe
18 2
Основи на техническото документиране 5 стр.

Основи на техническото документиране

Техническо документиране и машинознание включват направленията: техническо документиране; материали и технологии за тяхната обработка и машинознание. Техническо документиране (изготвяне на техническа документация) включва графичните изображения...
dannyboy
11 0