Материали 1-10 от 25

Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки Mus Spicilegus 33 стр.

Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки, Mus Spicilegus

Цел и задачи на дипломната работа. Научна хипотеза. Литературен обзор. Експеримент 1 – Тестване на моделите на поведение при мъжки и женски родствени и неродствени степни домашни мишки, Mus spicilegus на неутрална територия...
messi
1 0
Рециклиране на твърдите битови отпадъци и използването им като вторични суровини 13 стр.

Рециклиране на твърдите битови отпадъци и използването им като вторични суровини

Съвкупност от дейности, при които се възстановяват изцяло или частично суровинните качества на даден отпадъчен продукт. Най-често се осъществява чрез връщане на отпадъка обратно, в която и да е фаза от жизнения цикъл на изходната суровина.
messi
3 0
Всичко за биоетиката 23 стр.

Всичко за биоетиката

Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
silviQ
7 0