Материали 1-10 от 324

Бизнес план за разработване на шезлонг quotМорски бризquot 13 стр.

Бизнес план за разработване на шезлонг "Морски бриз"

Настоящият бизнес план се изготвя, за да покаже и посочи начините и методите за развитие на новосъздаща се фирма с предмет на дейност: откупуване и реализиране на пазара на иновационни продукти...
gecata_maina
0 0
Проектиране и изработване на транзисторно усилвателно стъпало 14 стр.

Проектиране и изработване на транзисторно усилвателно стъпало

Задание и изходни данни. Общи сведения за усилвателните стъпала. Теоретично решаване на поставената задача. Изчислителна част. Експериментални резултати. Икономическа оценка...
dannyboy
2 0
Система за измерване на температура и управление на защита от прегряване на базата на PIC микроконтролер 141 стр.

Система за измерване на температура и управление на защита от прегряване на базата на PIC микроконтролер.

Целта на настоящата дипломна работа е да демонстрира изработването на такава информационно-измервателна система. Тя трябва да отчита изменението на неелектрическа величина.
pelikan
35 0