Материали 1-10 от 2

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации 12 стр.

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации

Ситуацията е обективна проява на определен комплекс условия на обществената и природната среда и изисква отношение и действие на оказателите се в нея личности....
lubega
0 0