Материали 1-10 от 3

Обща характеристика на екстремните ситуации Организация на защитата на населението при екстремни ситуации Средства за защита 8 стр.

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението при екстремни ситуации. Средства за защита.

Въздействието върху човека както на един, така и на няколко фактора на екстремалната ситуация, предизвиква изменения на психофизическото му състояние и адаптация към външната среда...
ivan40
0 0