Материали 1-10 от 11

Дидактически методи и тяхното приложение в обучението в началното училище 14 стр.

Дидактически методи и тяхното приложение в обучението в началното училище

Методите на обучението са начин за работа на учителя и учениците, с помощта на които се постига овладяване на знанията, уменията и навиците, формира се светогледът на учениците и се развиват техните способности...
loli
32 3
Самостоятелната познавателна дейност на учениците в обучението 6 стр.

Самостоятелната познавателна дейност на учениците в обучението

Проблемът за самостоятелната работа на учениците не е нов. Необходимостта от активна самостоятелна и съзнателна дейност на учениците в процеса на обучението...
ivan40
17 0
Система на образованието в българия 3 стр.

Система на образованието в българия

Понятието система е от гръцки произход и означава действие, порядък, ред, устройство, структура, съчетаване на части за настигане на обща цел. Всяка една държава има образователна политика, която е насочена към създаване на училищни...
loli
14 1
Индивидуализация и диференциация в процеса на обучение 9 стр.

Индивидуализация и диференциация в процеса на обучение

Индивидуализация на обучението. Педагогическа максима е фактът, че за осигуряване на индивидуализирана подготовка на бъдещия специалист е необходимо на всеки обучаем да се предостави възможността за съзнателен самостоятелен избор....
gecata_maina
184 5