Материали 1-10 от 9

Кратък преглед на невербалните комуникации 16 стр.

Кратък преглед на невербалните комуникации

Под комуникация в най-широкия смисъл на думата трябва да се разбира основният факт, че живите същества са във връзка със света. Например Лерш определя като комуникация срещата на човека със света...
ivan40
0 0
Невербалната комуникация 17 стр.

Невербалната комуникация

Осъществяването на комуникация без думи – само с помощта на разменяни жестове и гримаси, на различни телесни движения и фигури в пространството все още за мнозина представлява една от загадките на човешката цивилизация....
dannyboy
0 0
Проект по комуникационни умения 12 стр.

Проект по комуникационни умения

В решението за регистрацията на дружеството е вписан следния предмет на дейност: проектиране, инвеститорски контрол, строителство. С течение на времето се изменя предмета на дейност на дружеството...
silviQ
0 0
Криза в комуникациите 9 стр.

Криза в комуникациите

Кризата в комуникациите на най-големия производител на млечни продукти в Япония Snow Brand е следствие на редица грешки, допуснати от ръководството на фирмата по време на нейното управление...
daniche90
0 0
Публична личност и публичност 11 стр.

Публична личност и публичност

Според социологът и философ Юрген Хабермас, словоупотребата "публичен" и "публичност" издават многообразието на конкуриращи значения. всички те произхождат от различен исторически фон, но при синхронното им прилагане към отношенията в
ndoe
10 1