Материали 1-10 от 2

Пресмятане на механичните характеристики и пускорегулировъчни съпротивления за електрически двигател 21 стр.

Пресмятане на механичните характеристики и пускорегулировъчни съпротивления за електрически двигател

Товароподемна количка, имаща противотежест, се движи по наклонен релсов път с дължина l под ъгъл а спрямо хоризонта с помощта на въже, навиващо се на барабан. Барабанът чрез редуктор се задвижва от електрически двигател...
nerven
0 0