Материали 1-10 от 138

Същност на счетоводния анализ 24 стр.

Същност на счетоводния анализ

Единство и различия между счетоводния и финансовия анализ финансовият анализатор трябва да разбира особеностите на счетоводното и финансовото изучаване на стопанския процес и по-точно счетоводното и финансовото изследване на стойността, за да познава...
ivan40
0 0
Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ 13 стр.

Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ

Отчетността има отдавнашни традиции. Тя възниква в дълбока древност заедно с появата и развитието на обществения живот и на материалното производство като негова основа, за да задоволи определени обективно съществуващи потребности...
cblock
0 2
Одитиране Условия на одиторските ангажименти 14 стр.

Одитиране. Условия на одиторските ангажименти.

Одитиране. Условия на одиторските ангажименти. Планиране на одита на финансовите отчети. Оценка на рисковете. Ниво на същественост. Одиторски процедури в отговор на оценени рискове. Одиторкси доказателства, отностно свързани лица...
ivan40
0 0
Meждинни и годишни финансови отчети годишно счетоводно приключване 16 стр.

Meждинни и годишни финансови отчети, годишно счетоводно приключване

Meждинни и годишни финансови отчети, годишно счетоводно приключване. Същност и етапи на годишно счетоводно приключване. Срокове и отговорници при изготвяне на годишен финансов отчет. Качествените характеристики на финансовия отчет...
ndoe
0 0