Материали 1-10 от 205

Същност на счетоводния анализ 24 стр.

Същност на счетоводния анализ

Единство и различия между счетоводния и финансовия анализ финансовият анализатор трябва да разбира особеностите на счетоводното и финансовото изучаване на стопанския процес и по-точно счетоводното и финансовото изследване на стойността, за да познава...
ivan40
0 0
Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ 13 стр.

Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ

Отчетността има отдавнашни традиции. Тя възниква в дълбока древност заедно с появата и развитието на обществения живот и на материалното производство като негова основа, за да задоволи определени обективно съществуващи потребности...
cblock
0 2
Счетоводно отчитане на продуктите от развойна дейност по примера на quotПантелей Тошевquot ООД 84 стр.

Счетоводно отчитане на продуктите от развойна дейност по примера на "Пантелей Тошев" ООД

Обект на анализ е фирмата, докато предмет на анализ е счетоводното отчитане на продуктите от развойна дейност – теоретико-практически аспекти на изследването...
gecata_maina
0 0
Счетоводството като теория и практика 110 стр.

Счетоводството като теория и практика

Методологически основи, сфера на приложение, нормативна регламентация. Организация на текущото и периодичното отчитане. Годишен финансов отчет на предприятието - качествени характеристики, изисквания, елементи, информационни връзки, ред за изготвяне...
ndoe
0 0