Материали 1-10 от 38

Концепция за санирането 18 стр.

Концепция за санирането

Досега беше казано, че първоначално се прави анамнеза, с която се разпознават състоянието и уврежданията. След това се поставя диагноза, в която се посочват влажностният и солевият баланс, както и възможните причини за уврежданията...
nerven
0 0
Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница 77 стр.

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница гр. Елин Пелин, местност: Стопански двор...
silviQ
0 0
Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството 24 стр.

Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа .Видове разходи и разходни норми. Ценообразуване на ресурсите .Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството
aronn
2 0
Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работаВидове разходи и разходни нормиЦенообразуване на ресурситеПреки разходи и разходи за организация и управление на строителството 16 стр.

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа.Видове разходи и разходни норми.Ценообразуване на ресурсите.Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Анализната /единична/ себестойност и цена е себестойноста и цената за изпълнението на единица от даденият СМР при определена технология на изпълнение и средни условия на работа.
aronn
23 0
Изчисляване на ръководящ наклонкорегирано тегло и дължина на влака проверка за тръгване от място 4 стр.

Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.

КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО №1 на тема: Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.
pelikan
12 0
Оразмерете стоманената колона АВ с показаното напречно сечение Определете коефициента на сигурност 1 с с който ще работи колоната 4 стр.

Оразмерете стоманената колона АВ с показаното напречно сечение. Определете коефициента на сигурност 1ע с , с който ще работи колоната

Определяме центъра на тежестите на фигурите. Избираме координатна система y`C1z`, която се явява център на тежестите..
rusev02
2 1