Материали 81-90 от 88

Видове сгради Елементи на сградата Конструктивни системи и схеми 2 стр.

Видове сгради. Елементи на сградата. Конструктивни системи и схеми

Изискванията към сградите са следните: Функционални – помещенията трябва да са най-удобно сложени за експлоатацията на сградата (оптимално планово решение) Строително-технически – здравина и дълготрайност; трябва да има нужната токо-, хидро......
Simonsita
48 0
Организация и управление на строителна фирма 9 стр.

Организация и управление на строителна фирма

Системите за управление са сложни структури, в които има много звена /елементи/. Основни елементи, без които системата не може да съществува /липсва система за управление/ са :...
Simonsita
30 1