Материали 41-50 от 88

Технологична карта за изпълнение на земните работи в строителството 16 стр.

Технологична карта за изпълнение на земните работи в строителството

Технологичната карта е предназначена да служи при проектиране и организация на работата. В нея са дадени всички необходими данни относно технологията на извършване на земните работи на обекта- жилищна сграда в гр. София.
ivan40
25 1
Строителни материали и изолациии 16 стр.

Строителни материали и изолациии

По време на експлоатацията на конструкциите и съоръженията строителните материали, от които те са изградени, са изложени на действието на външни механични сили и на физикомеханичните фактори на околната среда...
nerven
5 0
Изпитване и оценка на строителните конструкции 10 стр.

Изпитване и оценка на строителните конструкции

Под изпитване или експериментално изследване на строителни конструкции и съоръжения се разбира опитно изучаване на деформираното и напрегнатото им състояние и поведението им при пробни натоварвания...
emoto_92
12 0