Материали 11-20 от 88

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работаВидове разходи и разходни нормиЦенообразуване на ресурситеПреки разходи и разходи за организация и управление на строителството 16 стр.

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа.Видове разходи и разходни норми.Ценообразуване на ресурсите.Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Анализната /единична/ себестойност и цена е себестойноста и цената за изпълнението на единица от даденият СМР при определена технология на изпълнение и средни условия на работа.
aronn
23 0
Изчисляване на ръководящ наклонкорегирано тегло и дължина на влака проверка за тръгване от място 4 стр.

Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.

КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО №1 на тема: Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.
pelikan
12 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
lubega
2 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
ndoe
7 1
Обхват и съдържание на понятието строителство 8 стр.

Обхват и съдържание на понятието строителство

Строителството е понятие намерило широко приложение във всички области на икономическият и социален живот. В съдържанието му се включват най-различни представи и елементи. Обхваща както конкретни материални неща, процеси и дейности така и чисто...
aronn
2 0