Материали 1-10 от 1

Държавна власт и държавна администрация 7 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на съответната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавната власт и отговаря за планирането...
admin
10 0