Материали 1-10 от 14

 Раждането на българския капитализъм сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния 8 стр.

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния
veskoyyy
0 0
Икономиката на България през 20-те и 30-те години на ХХ век 12 стр.

Икономиката на България през 20-те и 30-те години на ХХ век

След края на Първата световна война българската икономика претърпява пълен крах. Селското стопанство е почти унищожено. С подписването на Ньойския мирен договор, влязъл в сила на 9 август 1920г. от територията на България се отнема Южна Добруджа, която...
ndoe
32 2
Икономиката на България през 20-те и 30-те години на ХХ век 12 стр.

Икономиката на България през 20-те и 30-те години на ХХ век

След края на Първата световна война българската икономика претърпява пълен крах. Селското стопанство е почти унищожено. С подписването на Ньойския мирен договор, влязъл в сила на 9 август 1920г. от територията на България се отнема Южна Добруджа, която...
silviQ
14 2