Материали 1-10 от 21

Контрастните решения в икономиката 1933-1939г 12 стр.

Контрастните решения в икономиката – 1933-1939г.

Годините между двете световни войни са труден период за Европа. Мирните споразумения след края на Първата Световна Война слагат край на съществуването на Австро-Унгарската империя...
aronn
0 0
Стопанското управление стопанската структура и икономическите отношения в античния гръко-римски свят въпросът за частната собственост икономическият индивидуализъм икономическото законодателство 7 стр.

Стопанското управление, стопанската структура и икономическите отношения в античния гръко-римски свят: въпросът за частната собственост; икономическият индивидуализъм; икономическото законодателство.

Разглежданият период е най-дългия и най-малко познат период от историята, в това число от стопанската история на: света. Можем да разделим този период на няколко части....
messi
0 0
Формирането и развитието на модерни пазарни отношения сред българското общество в епохата на Възраждането 10 стр.

Формирането и развитието на модерни пазарни отношения сред българското общество в епохата на Възраждането

Според еволюционния подход при периодизацията на историческото развитие Възраждането е преход от традиционно към модерно общество, от средновековие към буржоазна цивилизация в чийто основи стои капиталистическия начин на производство...
aronn
0 0
Какви са основните последици от Великите географски открития 7 стр.

Какви са основните последици от Великите географски открития?

Великите Географски открития са поредица от открития и покорявания на нови земи от европейските феодални държави през ХV – ХVІ в. Историците са избрали откритието на Новия свят, като удобна дата за отделянето на Средновековието от новото време...
aronn
15 4
Същността и структурата на големите имперски стопански системи на древния изток 10 стр.

Същността и структурата на големите имперски стопански системи на древния изток

Древните империи са допринесли много за икономическото развитие на света. Всички документи показват технологичното развитие – култивиране на растенията, опитомяване на животни, развитие на занaяти, широко мащабно строителство и т. н....
aronn
34 0