Материали 1-10 от 19

Организация и технология на дейността на търговска верига Билла 40 стр.

Организация и технология на дейността на търговска верига Билла

Хипермаркетите имат следните важни характеристики: Търговската им площ е 5 500 – 20 000 м3; Продават широк асортимент от стоки, достигащ до 20000-30000 разнодвидности...
emoto_92
5 0
Управленски структури на фирма Шамот АД 37 стр.

Управленски структури на фирма "Шамот" АД

Фирма "Шамот" АД се намира в гара Елин Пелин – на 22 километра от град София. Предприятието е построено вблизос до жп възел гара Елин Пелин, като предприятието разполага със собствени железопътни съоръжения...
cblock
2 0
Методи и средства за контрол на качеството 22 стр.

Методи и средства за контрол на качеството

Според стандартите на международната организация по стандартизация iso/ се разбира "степента, до която съвкупността от присъщи характеристики удовлетворяват изискванията"...
lubega
1 0
Фирма и видове фирми 19 стр.

Фирма и видове фирми

Фирмата е наименованието, под което търговецът (според ТЗ) упражнява занятието и се подписва. Под това наименование той може да отправя правни искове или такива да бъдат отправяни към него. Названието може да съвпада или да не съвпада с гражданското...
ndoe
0 0