Материали 1-10 от 19

Фирма и видове фирми 19 стр.

Фирма и видове фирми

Фирмата е наименованието, под което търговецът (според ТЗ) упражнява занятието и се подписва. Под това наименование той може да отправя правни искове или такива да бъдат отправяни към него. Названието може да съвпада или да не съвпада с гражданското...
ndoe
0 0
Методи и средства за контрол на качеството 22 стр.

Методи и средства за контрол на качеството

Според стандартите на международната организация по стандартизация iso/ се разбира "степента, до която съвкупността от присъщи характеристики удовлетворяват изискванията"...
lubega
1 0
Управленски структури на фирма Шамот АД 37 стр.

Управленски структури на фирма "Шамот" АД

Фирма "Шамот" АД се намира в гара Елин Пелин – на 22 километра от град София. Предприятието е построено вблизос до жп възел гара Елин Пелин, като предприятието разполага със собствени железопътни съоръжения...
cblock
2 0
Курсова работа основи на управлението на тема Управление и развитие на предприятие за производство на захарни изделия ЕООД Шоколандия 10 стр.

Курсова работа основи на управлението на тема: "Управление и развитие на предприятие за производство на захарни изделия ЕООД "Шоколандия"

С този бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира управлението на денойстта в новооткрито предприятие за захарни изделия – ЕООД "Шоколандия" – гр. Пловдив...
messi
7 3
Организиране на дейността на ЕТ Саня- Разлог 11 стр.

Организиране на дейността на ЕТ "Саня"- .Разлог

Фирмен профил, инвестиционни тенденции, производствена програма, силни и слаби страни на фирмата, конкуренция, персонал и управленска структура, цели, задачи, пазари за развитие.
lubega
2 0