Материали 1-10 от 12

Боговете на Древен Египет 7 стр.

Боговете на Древен Египет

Боговете са играли важна роля в живота на древния египтянин. Техните вярвания не са се основавали на абстрактни понятия, далечни сфери или необясними концепции, а са вярвали във властни създания, чиито действия са разбираеми и обясними...
ndoe
0 0
Тракийски светилища и гробници 129 стр.

Тракийски светилища и гробници

В последните три десетилетия историческата наука акцентира задълбочено своето внимание върху изследване във всички области на траките и тракийската древност, което от своя страна дава възможност да станат достъпни за масовата публика и историята редица...
dannyboy
0 0
Религиозни култове на Балканите по римско време 31 стр.

Религиозни култове на Балканите по римско време

Култ към Гениите в провинция Долна Мизия ; култ към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия; култ към Lares в провинция Долна Мизия; култ към Митра; възникване на християнството; римският дом – преди и сега...
messi
2 0