Материали 1-10 от 5

Боговете на Древен Египет 7 стр.

Боговете на Древен Египет

Боговете са играли важна роля в живота на древния египтянин. Техните вярвания не са се основавали на абстрактни понятия, далечни сфери или необясними концепции, а са вярвали във властни създания, чиито действия са разбираеми и обясними...
ndoe
0 0
Марк Антоний и Деметрий в quotУспоредните животописиquot на Плутарх 19 стр.

Марк Антоний и Деметрий в "Успоредните животописи" на Плутарх

Материала обхваща две произведения на Плутарх. Това са успоредните животописи, отнасящи се за гръцкия период с образа на Деметрий и римския период, с личността на Марк Антоний....
admin
8 0