Материали 1-10 от 2

Емпирични изследвания Интервю 9 стр.

Емпирични изследвания. Интервю

Примерно интервю, част от емпирично изследване относно проблемите с трафика на хора. Въпросите са насочени към хора, работещи в специализираните институции (кризистни центрове) за оказване на професионална подкрепа на лица, станали жертва на трафик.....
admin
14 1
Агресия и агресивно поведение 13 стр.

Агресия и агресивно поведение

В психологията, както и в други социални и поведенчески науки, агресията се отнася до поведението на членовете на един и същ вид, чиято цел е да причини болка или увреждане. Дефиницията на агресивното поведение може да съдържа няколко определения...
admin
7 2