Материали 1-10 от 1

Сравнителен анализ на образователното съдържание в помагалата Ръка за ръка и Приятели 42 стр. очаква одобрение

Сравнителен анализ на образователното съдържание в помагалата "Ръка за ръка" и "Приятели"

Възпитанието, образованието и грижата за децата се извеждат в някои акценти на работата преди постъпване в подготвителна група – със семейството, стимулирането на индивидуалното развитие на детето, създаване на положителни мостри на поведение.
messi
1 2