Материали 1-10 от 1

Научен статут на ПДИН Обект и предмет 7 стр.

Научен статут на ПДИН. Обект и предмет

Обектът на педагогиката на интелектуална недостатъчност се откроява в два основни аспекта - от гледна точка на спецификата на състоянията, подлежащи на рехабилитация и според възможностите и позициите на конкретния индивид в диференцираната...
lubega
0 1