Материали 91-100 от 264

Деца със слухови нарушения 22 стр.

Деца със слухови нарушения

Слухът е способност на организма да възприема и диференцира звуковите колебалия посредством слуховия анализатор. Слухът предоставя информация чрез звукове, шумове, клипове и има важна роля в развитието на човека...
loli
18 3
Обучение на деца и ученици с множество увреждания 5 стр.

Обучение на деца и ученици с множество увреждания

Броят на тези деца се увеличава значително през последните 50 години. Затова се увеличава интересът и вниманието към тях. За да са деца с множество увреждания трябва да са налице поне две увреждания, а горната граница е отворена...
silviQ
39 2
Деца с умствена изостаналост 9 стр.

Деца с умствена изостаналост

Един от проблемите, с които се занимава специалната педагогика, е развитието на деца с умствена изостаналост. Обръща се внимание на това как се развива неговата личност и как това развитие се променя в зависимост от характера на обучението...
messi
26 6
Олигофрения 13 стр.

Олигофрения

Както вече знаем от общото определение при класификацията на дефектологията. Олигофрения обхваща всички случаи на обща психическа недоразвитост или дефективност, които означаваме с научния термин олигофрения...
gecata_maina
3 1
Социални програми за хора с детска церебрална парализааутизъм слухово-говорни и зрителни нарушения 5 стр.

Социални програми за хора с детска церебрална парализа,аутизъм, слухово-говорни и зрителни нарушения

Хората с детска церебрална парализа, аутизъм, слухово – говорни и зрителни нарушения притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по- широк кръг от пречки за постигане на равни възможности...
nerven
0 0