Материали 1-10 от 4

Същност и структура на институциите 11 стр.

Същност и структура на институциите

В общественият живот съществува явлението институция и процесът институционализирация. Институциите са социално средство, което обществото създава, пази и санкционира неспазването на обществени норми за живот...
dannyboy
26 2
Предмет и задачи на социологията 1 стр.

Предмет и задачи на социологията

Социологията е самостоятелна нефилософска наука за общ.като цяла органич.с-ма. Наука за неговите под с-ми каквито са човешките общности и соц.институции. наука за техните взаимоотношения и поведение в историческия процес. Възниква в рамките на ...
gecata_maina
6 0
Социологическо описание на личността 1 стр.

Социологическо описание на личността

Понятието личност се отъждествява с близки до нея понятия, като човек, индивид, индивидуалност. То е най-общото родово понятие, което разкрива преди всичко отличаването на хората от останалите биологични видове...
gecata_maina
4 0