Материали 1-10 от 4

Защита на малцинствата в България 6 стр.

Защита на малцинствата в България

Ускоряващото се развитие на съвременната цивилизация все по-често изправя обществото пред нови предизвикателства, каквото е например усилието на страните-членки на Съвета на Европа да подпишат рамкова конвенция за защита на националните малцинства....
ndoe
1 0