Материали 1-10 от 22

Българският манталитет на фона на европейската икономическа култура 29 стр.

Българският манталитет на фона на европейската икономическа култура

Разглеждат се характерните черти на нашия манталитет и това, което ни отличава от "запада". Примери от ежедневието и статистическа информация от социологически агенции...
ivan40
4 1
Концептуална рамка на понятието социална работа 85 стр.

Концептуална рамка на понятието социална работа

С настъпването на демократичните промени у нас се създадоха реални условия за по-голяма откритост на затворната система и значително по-голяма прозрачност на различните дейности в нея...
ndoe
0 0
Лекции по социална политика 22 стр.

Лекции по социална политика

Натрупаните до сега определения в научната литература доказват, че не е възможно за сп да се даде едно единствено всеобхватно определение. За това допринасят и самото понятие "социален", което има твърде широко значение и е в състояние да варир
mOn
14 2
Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система 31 стр.

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система

На противоположната позиция, а именно, че няма да успеят да съберат необходимия осигурителен стаж, застават най-често представителите на малцинствата, нискообразованите респонденти и трудово активните хора с нисък жизнен стандарт...
cblock
0 0