Материали 1-10 от 22

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система 31 стр.

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система

На противоположната позиция, а именно, че няма да успеят да съберат необходимия осигурителен стаж, застават най-често представителите на малцинствата, нискообразованите респонденти и трудово активните хора с нисък жизнен стандарт...
cblock
0 0
Концептуална рамка на понятието социална работа 85 стр.

Концептуална рамка на понятието социална работа

С настъпването на демократичните промени у нас се създадоха реални условия за по-голяма откритост на затворната система и значително по-голяма прозрачност на различните дейности в нея...
ndoe
0 0
Ограничаване на бедността 23 стр.

Ограничаване на бедността

Според Световен речник по икономикс бедността се определя като: "Положение, в което се намират онези членове на обществото, чиито материални нужди са най-зле задоволени. Критерии за това са: абсолютен измерител...
mOn
7 0
Социална политика 19 стр.

Социална политика

Последното десетилетие на двадесети век беше характерно с небивала по мащабите си смяна на идеологии, културни, морални и нравствени ценности, икономически и социални системи и манталитет на поколения...
ivan40
7 1
Пенсии 25 стр.

Пенсии

С разработването и промяната на законодателните основи на осигурителната реформа в България, в страната ни е възприет пенсионноосигурителен модел, състоящ се от три елемента или т.нар. "три стълба"...
gecata_maina
2 0
Българският манталитет на фона на европейската икономическа култура 29 стр.

Българският манталитет на фона на европейската икономическа култура

Разглеждат се характерните черти на нашия манталитет и това, което ни отличава от "запада". Примери от ежедневието и статистическа информация от социологически агенции...
ivan40
4 1