Материали 1-10 от 7

Политики на заетост 3 стр.

Политики на заетост

Необходимост от съществуването на политики по заетостта. Видове политики по заетостта. Политика по заетостта и безработицата в България. Регулация на Трудовите пазари. Международната организация на труда. Сегментация на трудовия пазар...
rusev02
0 0
социална психология 20 стр.

социална психология

Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен жив
rayna06
1 0
Проект за старчески дом 14 стр.

Проект за старчески дом

Под социална политика на държавата се разбира съвкупната, специфична дейност на правителствени и неправителствени органи и организации за регулиране на социалните отношения между различни по своето социално положение субекти...
mOn
9 1
Издръжка на живота на домакинствата 2 стр.

Издръжка на живота на домакинствата

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване на реалните доходи на домакинствата и ограничаване на потреблението на стоки и услуги. тенденциите в изменението на доходите са различни в отделните социални групи в обществото. За голяма част...
messi
5 0
Малцинствата в България и вземане на най-правилните решения за тяхната интеграция 15 стр.

Малцинствата в България и вземане на най-правилните решения за тяхната интеграция

"Малцинство" е група от хора-различни като социални феномени, етническата, националната и религиозната идентичност се оказват взаимнозависими от участието на индивида в дадена общност. Затова и интеграцията на малцинствата е преди всичко индивид
ndoe
9 0