Материали 1-10 от 13

Социално подпомагане 3 стр.

Социално подпомагане

Програмата ОИСР МИР3 е организирана съвместно с четвъртата конференция на експертите по наемане на работна ръка и повишаване стратегическите умения в Югоизточна Азия заседавала в Шанхай и имаща партньори като азиатската банка за развитие...
silviQ
0 0
Ограничаване влиянието на рисковите фактори Промотивни програми 13 стр.

Ограничаване влиянието на рисковите фактори. Промотивни програми

Промоция на здравето има няколко синонима: укрепване, повишаване качеството на здравето и т. н. Това е процес на създаване на възможности за хората, чрез саморегулация и здравно поведение, да подобрят своето здраве...
rusev02
4 1
Социално осигуряване 22 стр.

Социално осигуряване

Социалното осигуряване е една изключително специфична и сложна материя в обществения живот и в законодателството на една държава. По своята същност социалното осигуряване е един вид система, чиято функция е да акумулира средства, да направлява...
dannyboy
4 0
Фирмената социална политика в областта на укрепване на здравето 7 стр.

Фирмената социална политика в областта на укрепване на здравето

Успешният работодател е този, които има отговорност към опазване и подобряване здравния статус на своите служители чрез осигуряване безопасни условия на труд и социално стимулиране чрез допълнително здравно осигуряване...
lubega
1 0
Корпоративна социална отговорност 14 стр.

Корпоративна социална отговорност

"Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие" определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност
loli
27 4
Фирмена социална политика в областта на укрепване здравето на работника 6 стр.

Фирмена социална политика в областта на укрепване здравето на работника

Същност, предмет и функции на фирмената социална политика. Фирмената социална политика е дейност, която една добре работеща и добре управлявана фирма не трябва да подценява и омаловажава....
mOn
11 0