Материали 1-10 от 1

Здравни показатели състояние на българите и здравеопазването в страната Сравнение с Европейския съюз 26 стр.

Здравни показатели, състояние на българите и здравеопазването в страната. Сравнение с Европейския съюз

При сегашната здравноосигурителна система няма връзка между това, което се плаща и това, което се получава, няма и възможност за избор. По тази причина хората нямат стимули да плащат здравни вноски...
loli
5 0