Материали 1-10 от 7

Стоматологът трябва да притежава образен език за позитивно въздействие върху здравното поведение на пациентите За повишаване на здравната култура 5 стр.

Стоматологът трябва да притежава образен език за позитивно въздействие върху здравното поведение на пациентите. За повишаване на здравната култура.

Общопрактикуващият стоматолог има реални възможности за повишаване на здравна култура на своите пациенти. Необходимо е формирането на здравна култура и здравната мотивация, която трябва да е насочена към позитивно...
messi
0 0
Социална медициннаи обществено здраве 66 стр.

Социална медициннаи обществено здраве

Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
ivan40
5 0
Управление на здравната организация при възникване на химическо огнище на заразяване с хлор 24 стр.

Управление на здравната организация при възникване на химическо огнище на заразяване с хлор

Бедствените ситуации са чести явления в живота на хората, които предизвикват разрушения, унищожаване на материални културни ценности, различни по тежест и комбинираност поражения на хора и животни , екологични промени...
messi
5 0
Управление и организация на здравните грижи на населението озовало се в следата на радиоактивен облак след авария в атомна електроцентрала 18 стр.

Управление и организация на здравните грижи на населението, озовало се в следата на радиоактивен облак след авария в атомна електроцентрала

Ядрената авария във Фукушима, Япония, постави отново на дневен ред въпроса за ползите и възможните вреди от използването на ядрена енергия. Изминалият четвърт век от аварията в Чернобил показа колко страшни са последиците от такава авария...
ivan40
19 1
Национална здравна стратегия Рискови фактори на здравето Основни приоритети 24 стр.

Национална здравна стратегия. Рискови фактори на здравето. Основни приоритети

Наличието на добро здраве е необходимо условие за лично и обществено благополучие, а защитата на здравето посредством функциите на здравеопазването е едно от фундаменталните човешки права...
ivan40
41 5