Материали 1-10 от 14

Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище 12 стр.

Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище

В настоящия проект е използвана методиката за анализ на публични политики и съответните стъпки обобщени и представени в научния труд на проф. дпн. Тодор Танев " Анализ на публичните политки"– науката за създаване на конкретни полит
the_magicer
0 0
Автономност и лична отговорност на пациента в системата на болничната и извънболничната помощ 5 стр.

Автономност и лична отговорност на пациента в системата на болничната и извънболничната помощ

От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве. Когато човек стане пациент, той не губи правата си...
silviQ
0 0
Промоция на здравето - глобална стратегия за действие 6 стр.

Промоция на здравето - глобална стратегия за действие

С понятието "промоция на здраве" се означава ясно обособена теоретична концепция, върху чиято основа през 80-те години се създаде и утвърди едноименна стратегия на Световната здравна организация....
dannyboy
23 5
Медицинско обслужване 10 стр.

Медицинско обслужване

Достъпност и качество на медицинската помощ, права и задължения на пациента, медицинска помощ при спешни състояния, медицинска експертиза, медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи...
aronn
13 0
Здравни показатели състояние на българите и здравеопазването в страната Сравнение с Европейския съюз 26 стр.

Здравни показатели, състояние на българите и здравеопазването в страната. Сравнение с Европейския съюз

При сегашната здравноосигурителна система няма връзка между това, което се плаща и това, което се получава, няма и възможност за избор. По тази причина хората нямат стимули да плащат здравни вноски...
loli
5 0
План за сестрински грижи в дома при болни от остра бластна левкемия 2 стр.

План за сестрински грижи в дома при болни от остра бластна левкемия

Касае се за жена на 34 години болна от остра бластна левкемия. Проведено е едномесечно болнично лечение. Изписана е в период на ремисия за грижи в къщи...
nezabravima
37 6
Емиграция на медиците от България Причини и предизвикателства 10 стр.

Емиграция на медиците от България. Причини и предизвикателства

Здравната система е съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето. Напоследък обаче здравната система на Република България, търпи все повече крит...
nerven
5 0
Здравословна социална политика 7 стр.

Здравословна социална политика

Разгледана е същността на здравословната социална политика, нейните предмет и задачи; какво е Национална здравна стратегия и как се проявява в България; кои са водещите здравни характеристики и измерители...
ivan40
11 0