Материали 1-10 от 5

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал чрез геостационарен спътник 19 стр.

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал, чрез геостационарен спътник

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал с честотна лента 20 Mhz, чрез геостационарен спътник между Варна и София при сумарно отношение сигнал и шум (относно носещия сигнал) равно на 12 db. Работни честоти 6 Ghz и 4 Ghz...
aronn
0 0
Широчината на спектъра на периодичен сигнал 6 стр.

Широчината на спектъра на периодичен сигнал

За орпределяне широчината на спектъра на периодичен сигнал се използва редът на Фурие. Всяка периодична функция S(t) отговаряща на условията на Дирикле може да се представи като сума от хармонични колебания с честоти кратни на основната...
cblock
28 2
Оптимално кодиране на сигналите 21 стр.

Оптимално кодиране на сигналите

Процесът на предаване на информация започва с източника ( подателя) на съобщението, което след съответни преобразувания по канала за връзка достига до адресанта (получателя) като информация. За да бъде възможно предаване на информация по канала за...
ivan40
7 0