Материали 1-10 от 4

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция 2 стр.

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция

Терминът "дипломатическа кореспонденция" включва документи с важно предназначение и определени функции във външно политическата дейност. Междудържавната и междуправителствената акция се смята за дипломатическа кореспонденция...
nerven
3 0
Управление на конфликтите в организацията 188 стр.

Управление на конфликтите в организацията

Комуникативните умения са от съществено значение за всеки един от нас. Всеки един човек иска да има удовлетворяващ живот, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени , доставящи ни удоволствия взаимоотношения – лични и професионални ....
emoto_92
2 0
Управление на парично-кредитнатната политика на Булбанк АД 107 стр.

Управление на парично-кредитнатната политика на "Булбанк" АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва...
gecata_maina
0 0
Етични недостатъци в бизнес средата 7 стр.

Етични недостатъци в бизнес средата

Конфликтът представлява особено състояние на напрежение и несъгласие. Той възниква и се проявява в процеса на съвместната дейност и общуване, като резултат от несъвместими отношения между хората...
nerven
5 2