Материали 1-10 от 49

Езика на тялото на работното място 11 стр.

Езика на тялото на работното място

Езика на тялото в директни срещи и срещи в малък кръг Наблюдавайки езика на тялото на вашите колеги или подчинени може да ви помогне с това как да процедирате в директна ...
IJKalfa
0 0
Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики 26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0 0
Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса 15 стр.

Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса

В настоящата разработка ще бъде разгледана същността на конфликтите и ролята на култура в тяхното развитие. Ще бъдат представени основните неблагоприятни ефекти от културните сблъсъци върху международния бизнес...
gecata_maina
0 0
Проект по комуникационни умения 10 стр.

Проект по комуникационни умения

В проекта ще се разгледат и анализират комуникационните отношения на Първа инвестиционна банка. Причината да се спра на анализа на комуникацията в банкова организация са следните...
dannyboy
0 0
Бизнес комуникациите в СОБАЛ quotЛуксорquot ЕООД - Пловдив 10 стр.

Бизнес комуникациите в СОБАЛ "Луксор" ЕООД - Пловдив

Управлението и развитие на всяка фирма е сложен процес, който изисква правилно планиране на процесите, успешна комуникация със служителите, контрагентите и клиентите, както и успешен контрол на цялостната дейност...
daniche90
0 0
Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти 11 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Преговорите са изключително важен елемент от всяка една сфера на обществения живот. Благодарение на тях се постигат разнообразни споразумения, които имат ключово значение за подписване на различни договори, решаване на проблеми и пр....
aronn
0 0
Казус по бизнескомуникации 11 стр.

Казус по бизнескомуникации

Настоящата курсова работа представя същността на фирмената култура и значението на бизнес комуникациите за съвременните фирми. Ще бъдат разгледани основните рекламни константи и ще се направи анализ на фирменото поведение и бизнес етикета...
the_magicer
0 0
Невербалните комуникации в деловата реч и поведение 10 стр.

Невербалните комуникации в деловата реч и поведение

Но научно изследване на този език се осъществява в една или друга степен едва от около двадесетина години, като тези проучвания станаха малко по-популярно занимание през седемдесетте години...
ivan40
0 0