Материали 1-10 от 5

Селскостопанско предприятие 13 стр.

Селскостопанско предприятие

Селското стопанство е жизнено важен отрасъл за развитието на човешкото общество. Селското стопанство е цялостен комплекс от произвеждащи, преработващи и снабдяващи производствения процес дейности...
the_magicer
0 1
Селскостопанско предприятие 13 стр.

Селскостопанско предприятие

Селското стопанство е жизнено важен отрасъл за развитието на човешкото общество. Селското стопанство е цялостен комплекс от произвеждащи, преработващи и снабдяващи производствения процес дейности...
messi
2 0
татистика за отглеждането на телета за угояване производството на краве мляко и неговият относителен дял в ХВП в България за периода 2000-2005г 25 стр.

татистика за отглеждането на телета за угояване, производството на краве мляко и неговият относителен дял в ХВП в България за периода 2000-2005г.

Към 1-ви ноември 2000 година в 5% от професионалните животновъдни стопанства се отглеждат по-малко от една четвърт от животните. Преработката на получените продукти (мляко и месо) във фермите се среща почти навсякъде и заема...
nerven
2 0
Селско стопанство на България 14 стр.

Селско стопанство на България

Стопанството е един от основните фактори за развитието на държавата. Това са човешки дейности, с цел да подобрят условията на живот. Отраслите на стопанството са три – първичен, вторичен и третичен....
cblock
121 5