Материали 1-10 от 12

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 2
Разработване на технологичен проект за говедовъдна ферма в района на Пазарджик 10 стр.

Разработване на технологичен проект за говедовъдна ферма в района на Пазарджик

Изхождайки от конюктурата на пазара ще бъде създадена стокова ферма за производство на мляко. Основната продукция във фермата ще бъде млякото, допълнителната са приплодите. .
ndoe
27 1
Тема Изследвания върху качеството на вината от сортовете Мискет Врачански Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр Лом 36 стр.

Тема : “ Изследвания върху качеството на вината от сортовете : Мискет Врачански , Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр. Лом “

Голяма част от лозовите насаждения са в лошо агро – техническо състояние, като 35-40 % са пропаднали. Съотношението между ново засадените и изкоренените лози е 1:8. В сравнително добро състояние са около 500 хил. дка. лозя...
admin
3 0