Материали 1-10 от 2

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ 8 стр.

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ

Ролята на библиотеките за развитието на личността и общностите е ясно определена в директивните и програмните документи на Европейската комисия и Съвета на Европа.
rusev02
104 28