Материали 1-10 от 1

Образна диагностика нови технологии 3 стр.

Образна диагностика нови технологии

DICOM Viewer е софтуер за теглене, разглеждане и обработка на DICOM изображения, с цел по-точни и верни разчитания на образите. Той е отделен софтуер независим от останалите медицински софтуери и може да бъде инсталиран самостоятелно....
nerven
2 0