Материали 1-10 от 1

Контрастни материи 2 стр.

Контрастни материи

Контрастните материи използвани в образната диагностика са особен вид фармакологични средства. Въвеждането им в човешкия организъм не води до ефект върху него, а достигането на определена диагностична информация...
loli
8 2