Материали 51-60 от 117

Юдаизъм 55 стр.

Юдаизъм

Историята на юдаизма се дели условно на четири периода: библейски, талмудистки равински и реформационен. В библейския период на юдаизма са съществували примитивни вярвания от времената на древните евреи...
daniche90
24 1
Неканонични книги особеност и значение 9 стр.

Неканонични книги ( особеност и значение )

Книгите на Стария Завет са 50 . По достойнството и важ- ността си те се делят на канонически и неканонически , а тези на Новия Завет – 27 и всички те са канонически . Настоящата работа има за цел да разгледа същността на неканоничните...
nerven
3 0
Сектите в България 13 стр.

Сектите в България

Под "секта’ се разбира религиозна група, която се е отделила от официалната църква и тълкува по свой начин религиозното учение. Думата "секта’ означава – направление, учение, школа – в латинския език е превод на гръцката дума "ерес’...
emoto_92
4 1
Индуизъм и будизъм - общи и специфични психологически характеристики 9 стр.

Индуизъм и будизъм - общи и специфични психологически характеристики

Индуизъм и будизъм - общи и специфични психологически характеристики. Психологическо значение и регулативни функции на будисткнте културно-религиозни представи.
ndoe
18 1
Протестантизъм римокатолицизъм православие 12 стр.

Протестантизъм – римокатолицизъм – православие

Християнството е най-голямата монотеистична религия с около 2,1 милиарда последователи (през 2001 година), която носи името на своя основател и обект на религиозно почитание Исус Христос...
nezabravima
11 1
Наука и религия 30 стр.

Наука и религия

Оказва ли влияние религията за развитието на науката? Днес много учени казват, че религията се опитва да спре научното развитие, това не е вярно, бярата в Бога е мощен двигател за развитието на съвременните науки. Да не забравяме Св. Кирил и Методий.
mOn
6 0
Различия между православие и католицизъм 13 стр.

Различия между православие и католицизъм

Религията и нейните ценности лежат в основата на създаденото от съвременната европейска цивилизация. Традиционно Европа се приема като християнски континент и наистина, християнският мироглед представлява сърцевината на европейската цивилизация...
messi
4 0
Религиозен фундаментализъм 28 стр.

Религиозен фундаментализъм

През своята история след освобождението българия се е опазила от междурелигиозни и етнически конфликти, каквито е имало у съседите ни. у нас не е имало арменски геноцид и многогодишна война срещу кюрдите...
ivan40
22 2
Ислямът - от началото до днес 6 стр.

Ислямът - от началото до днес

Ислямът е една от най-разпространените религии, чийто последователи съставят по-голяма част от населението в Бллизкия изток, Средния изток, в Магреба и Индонезия и малка част в много други страни, включително България.
dannyboy
4 0