Материали 1-10 от 39

Управление на бизнес процеси 10 стр.

Управление на бизнес процеси

Същност на бизнес процесите. Същност на управление на бизнес процесите (BPM-business process management). Жизнен цикъл на BPM. Трите измерения на BPM - управление, бизнес и процес. Същност на бизнес моделиране...
messi
12 1
Измерение и предизвикателства на електронния бизнес 8 стр.

Измерение и предизвикателства на електронния бизнес

Интернет възниква в резултат на предложението на Rand Corporation до военното министрство на САЩ. Първоначално е била създадена експерименталната телекомуникационна мрежа Arpanet...
gecata_maina
2 0
Управление на човешките ресурси 7 стр.

Управление на човешките ресурси

Създайте, редактирайте и форматирайте Word документ с описание на отдели и служители на фирма за нуждите на личен състав. Вмъкнете подходящи графични илюстрации на съответни места в документа като използвате достъпните за Word команди...
dannyboy
6 0