Материали 1-10 от 1

Лидерство в рекламата Модели на поведение на новите медии 64 стр.

Лидерство в рекламата. Модели на поведение на новите медии

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин новите медии влияят върху качеството на рекламираните продукти в интернет, като се определят рамките на влияние на новите медии в съвременните условия...
messi
15 0