Материали 1-10 от 13

Реклама и пъблик рилейшънс онлайн 92 стр.

Реклама и пъблик рилейшънс онлайн

Преди всичко рекламата в интернет все повече се превръща не само в регулатор на икономически отношения, но става и инструмент за утвърждаване на начина на живот на човека в обществото, за неговата адаптация в социо-културната среда...
messi
0 0
ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма SALAMANDER 5 стр.

ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма SALAMANDER

Пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) е специфична форма за пропагандиране – за организация и управление на социалната информация, за да формира целенасочено мнение на обществеността или на отделни целеви групи в една или няколко държави...
emoto_92
5 1
Проучване на пазара на персонални компютри в България 17 стр.

Проучване на пазара на персонални компютри в България

Проучване на пазара на персонални компютри в България ПО "ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ В ТЪРГОВИЯТA"- излседване на доставчиците и потребителите на персонални компютри в Б-я. -Инсталирана компютърна база -Разпределение на компютърното оборудване по възрас
nezabravima
0 0
Връзки с обществеността 10 стр.

Връзки с обществеността

В съвремения свят възникват непрекъснато събития и процеси, които поставят нови изисквания пред теорията и практиката на публик рилейшънс. PR е комуникационна функция, съзнателни усилия, целенасочено влияние върху групи хора и общности ...
messi
0 0
Комуникативни умения при ръководене на делови срещи Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в делови срещи 28 стр.

Комуникативни умения при ръководене на делови срещи. Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в делови срещи

Всичко, което прави един ръководител, за да достигне целите на организацията, изисква ефективен обмен на информация. Ако хората не умеят да обменят информация по между си, те не могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги...
ndoe
0 0
Връзки с обществеността - същност видове и практика 10 стр.

Връзки с обществеността - същност, видове и практика

Непознаването на PR означава, че компанията реално губи един уникален и изключително мощен ресурс за увеличаване на конкурентоспособността си, за постигане на търсения от нея успех...
cblock
2 0
Интернет реклама 18 стр.

Интернет реклама

Като рекламна среда, Интернет предоставя изключително големи възможности за комуникация с потребителските аудитории. Могат да бъдат използвани различни рекламни формати, за да се предаде определено рекламно послание към потребителите.
mOn
5 0