Материали 1-10 от 55

Проект за рекламно представяне на туристическо изложение quotВаканция и СПА Експо 2012 14 стр.

Проект за рекламно представяне на туристическо изложение "Ваканция и СПА Експо 2012

Представяне на проекта; мотивация и стратегия на мероприятието; цели на изложбата и начин на популяризиране;подбор на участниците и бюджетиране; представят се основните методи за реклама и разпространение...
aronn
0 0
ПР кампания в дистрибуционния канал 10 стр.

ПР кампания в дистрибуционния канал

За подобряване на отношенията между управленските нива, подобряване на взаимоотношенията на едно ниво, стимолиране на екипност, информационно насочена кампания, образователно насочена кампания...
lubega
4 0
Връзки с обществеността бизнескомуникации и масмедии 8 стр.

Връзки с обществеността, бизнескомуникации и масмедии

От английските думи "public relations" – буквално преведено "обществени отношения". Това е системата от дейности, при която се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение. Формирането на процес
ndoe
7 0