Материали 1-10 от 6

Екологичен контрол с лабораторни методи Инфрачервена и раманова спектрометрия 8 стр.

Екологичен контрол с лабораторни методи. Инфрачервена и раманова спектрометрия

Предметът, който има инфрачервената спектрометрия и задачите, които разрешава са пряко свързани с изучаването и анализирането на абсорбционните молекулни спектри на веществата, които се формират при абсорбирането на кванти с дадена енергия...
gecata_maina
0 0
Антенно фидерна и микровълнова техника 18 стр.

Антенно фидерна и микровълнова техника

Огледално-параболичните антени имат сравнително проста конструкция, чрез тях лесно се реализират диаграми на насоченост с малка ширина на главния лист и ниско ниво на страничните излъчвания.
messi
23 4
Разпространение на електромагнитна вълна в правоъгълен метален вълновод Вълнови режими Измерване на импеданс с измервателна линия 8 стр.

Разпространение на електромагнитна вълна в правоъгълен метален вълновод. Вълнови режими. Измерване на импеданс с измервателна линия

Според пространствената област, в която се разпространяват, ЕМВ се делят на свободни (разпространяват се в неограничена среда) и свързани (разпространяват се по предавателна линия)....
admin
38 1