Материали 1-10 от 2

Технология на транспортното обслужване в туризма 119 стр.

Технология на транспортното обслужване в туризма

Туристическия бизнес е бързо развиващ се и печеливш отрасъл. Този бизнес може да се стартира с малко инвестиции, но с добра организация могат да се постигнат много добри резултати...
daniche90
0 0
Идеен модел за оптимизация на транспортната инфраструктура на територията на Бургаска област 17 стр.

Идеен модел за оптимизация на транспортната инфраструктура на територията на Бургаска област

Изискванията за обем структура и съдържание на курсова работа.в процеса на изследването се запознахме със редица материали имащи отношение към темата на курсовата работа...
messi
4 0