Материали 1-10 от 39

Функции на народното събрание 5 стр.

Функции на народното събрание

Функции на НС са: Законодателна – тя обхваща дейността по създаването на законите. Формиране и поддържане на правителството. Контролна функция – тази функция е класическа за парламентарната администрация...
dannyboy
0 0
Тристранно сътрудничество 14 стр.

Тристранно сътрудничество

Тристранното сътрудничество е важен способ за предотвратяване на трудовите конфликти. Правната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в разпопредбите на Кодекса на труда...
silviQ
0 0
Административната реформа в България цел на държавната политика 86 стр.

Административната реформа в България – цел на държавната политика

Началото на демократичния процес в България през 1989г. отчита неподготвеността на част от българското общество за предстоящите радикални промени в обществено-икономическия живот, в държавата и в органите за местно самоуправление и местната...
gecata_maina
0 0
Сравнителна публична администрация 23 стр.

Сравнителна публична администрация

В областта на политиката, държавата и управлението изучаването на СПА е една от най-старите, най-трудни и най-важни науки. Началото се проследява още в 4-ти век преди Новата ера, когато Аристотел прави първия документален опит да опише...
aronn
0 2
Публична администрация 7 стр.

Публична администрация

Възникване на публичната администрация. Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата. Историята започва от шумерите в Месопотамия (днешен Ирак), където за първи път се заражда организиран административен живот...
messi
2 0
Взаимоотношения на местната власт с неправителствените организации 4 стр.

Взаимоотношения на местната власт с неправителствените организации

Първият вид организации са неформалните организации – те се състоят от група лица, които координирано извършват определена дейност без това да води до възникване на правен субект т.е. не се образува юридическо лице и за това се наричат неформални...
cblock
1 0